levy_banner

22. Červenec, 2020

Muzeum vydalo nové pohlednice

Městské muzeum a galerie již v minulosti vydalo několik barevných pohlednic propagujících jak budovu, kde sídlí, tak stálé expozice. V letošním roce spatřily světlo světa hned čtyři najednou, a to konkrétně průčelí “Šlechtova Hrubého domu – sídla Městského muzea a galerie Lomnice nad Popelkou” s logem naší instituce a erbem Šlechtů Všehrdských ze Všehrd a z Hrochova po stranách. Další je věnovaná sbírce mineralogické, geologické a petrografické profesora Jana Bendy (1855 – 1919), která se zatím ještě nikdy na pohlednicích neobjevila. Vedle fotoportrétu tohoto známého geologa se nachází snímek dané expozice a část zajímavých exponátů z jeho rozsáhlé kolekce. Třetí pohlednicí je “Kamenářský pozdrav z Lomnice nad Popelkou” s ukázkami minerálů z různých lokalit v našem okolí, včetně otisku příležitostného kamenářského razítka. Posledním je “Letecký pozdrav z Lomnice nad Popelkou” ve dvou barevných variantách, starohnědé a bleděmodré. Pohlednice jsou dílem vydavatelství Ivan Rillich z Frymburku. Tímto počinem doufáme, že potěšíme nejenom sběratele, ale také širokou veřejnost upřednostňující rozesílání klasických pohlednic před neosobními pozdravy přes telefony a sociální sítě, a přispějeme tím k další propagaci našeho krásného města.

Pohlednice - budova muzea

Pohlednice - expozice BendaPohlednice - kameny + výstavaPohlednice - Letecký pozdrav

22. Červenec, 2020

Kniha „Josef Jan Fučík – historik Lomnicka“ v prodeji

Přebal knihy o J. J. FUčíkoviNový knižní titul autora Mgr. Jana Drahoňovského nazvaný „Josef Jan Fučík – historik Lomnicka“ je pro zájemce dostupný v pokladně muzea, a to za 360,- Kč. 

Kniha mapující život a dílo této významném historikovi, kartografovi a učiteli zkoumá jeho osobnost šířeji, což se mimo jiné projevilo hlavně v kapitolách týkajících se jeho pedagogických, spolkových a veřejných aktivit, v neposlední řadě též i zájmu o kartografii, statistiku a sběratelství. Těžiště zájmu autora je však posunuto především do oblasti Fučíkova celoživotního bádání. Zvláště pokud jde o postižení a zhodnocení stylu jeho práce, pracovních postupů a v neposlední řadě též kontaktů s kolegy historiky, ať už na regionální úrovni nebo s celostátním dopadem. Např. s Čeňkem Zíbrtem, J. Kalouskem či J. V. Šimákem. Větší část citované korespondence z archivních fondů a další Fučíkovy materiály jsou v této práci uvedeny zcela poprvé. Jedna z kapitol si všímá Fučíkova mravního hodnocení, jež vyplývá z textu kolekce desítek gratulací k jeho významnému životnímu jubileu. Jedná se o zajímavou psychologickou sondu ukazující vesměs kladné hodnocení, jakého se Fučíkovi ve společnosti dostalo, a to napříč celým jejím sociálním spektrem.

Autoři doufají, že publikace nebude chybět v žádné knihovničce čtenářů zajímající se o regionální literaturu.

22. Červenec, 2020

Výstava modelů hradů a zámků Českého ráje pokračuje

Frýdštejn - foto z výstavy 2019, autor Ing. Petr Vodička, Ph.D.V loňském roce, přesně od února do června 2019, měli možnost návštěvníci ve vstupní hale muzea obdivovat zručnost a um pánů Ladislava Kouckého a pana Ing. Petra Vodičky, Ph.D., kteří zde prezentovali svoje modely hradů, zámků a kostelů Českého ráje. Autorem velké části z nich byl p. Koucký, bývalý dlouholetý kastelán hradu Valdštejna, kterého především lomnická veřejnost znala také jako obětavého a zasvěceného průvodce letními turistickými výlety po krásách naší vlasti. Jeho vybrané modely v poměru 1:125 můžete i dnes spatřit ve druhém patře muzea. Druhým jmenovaným je pan Vodička, jehož středověké podoby části hradu Frýdštejna a Trosek doplněné figurkami jsou taktéž k vidění na této výstavě.

Model hradu Frýštejna, jehož majitelem je město Turnov, nyní dostal i 3D podobu, která je k vidění na webových stránkách www.3dcesko.cz, kde si jej můžete dopodrobna prohlédnout. Autorem 3D skenu je firma Krosapp Imagery (více na www.krosapp.cz).

Odkaz na webový prohlížeč je zde:  http://www.kroscloud.com/3d/model-hradu-Frydstejn/IsmB

22. Červenec, 2020

Foto pozvánka na výstavu „Drahé kameny ve šperku“

Přijďte si prohlédnout prezentaci a krásu kamene ve šperku a uměleckých skvostů autorů Martiny Koťátkové, Roberta Krotila, Štěpánky Kurfiřtové, Manfreda Lindnera, Lubora Mádra, Markéty Mikulové, Jiřího Vančury, Jana Vávry, Vojtěcha Záveského, Granátu d. u. v. Turnov a Muzea Českého ráje v rámci 24. ročníku výstavy „Drahé kameny a minerály“ tentokrát věnované kráse těchto klenotů. Výstavu vhodně doplňují velkoformátové fotografie z rovníkové Afriky viděné očima MUDr. Vratislava Čermáka z Nové Paky.

14. Červen, 2020

24. ročník výstavy „Drahé kameny“ tentokrát zaměřený na krásu šperku

Foto šperku autorky Markéty Mikulové     Prázdninové měsíce jsou ve výstavním programu lomnického muzea pravidelně vyhrazeny již po více jak dvě desetiletí přehlídce sběratelských úspěchů místních kamenářů a jejich hostů a to každoročně s jiným tematickým zaměřením. Letošní ročník bude poněkud odlišný – specializovaný především na využití drahých kamenů ve šperkařství pocházejících z lokalit celého světa.

Kurátorem a zároveň garantem akce je lomnický sběratel a kamenář pan Ladislav Krotil. Ukázky ze svých sbírek předvedou tři dámy z Jablonce, Turnova a Tatobit, paní Martina Koťátková, Markéta Mikulová a Štěpánka Kurfiřtová, dále pánové Jiří Vančura, Manfred Lindner, Jan Vávra a Jan Patočka. Poslední ze jmenovaných se zaměřuje na šperky výhradně ozdobené diamanty. Umění glyptiky předvede uznávaný rytec pan Vojtěch Záveský z Lázní Bělohrad a své výrobky vystaví také umělecký šperkař pan Lubor Mádr z Prahy, absolvent SUPŠ Turnově s lomnickými kořeny. Prezentovat se budou též sbírky partnerského Muzea Českého ráje Turnov a zcela nově i ukázky firmy Český granát d.u.v. Turnov.

[zobrazit celý článek]

14. Červen, 2020

Poděkování muzea

Pracovníci muzea by rádi poděkovali všem štědrým sponzorům, díky nimž a především jejich velkorysosti a pochopení významu tohoto počinu měla možnost spatřit světlo světa nová publikace o životě a díle výjimečného vlastivědného pracovníka Lomnicka Josefa Jana Fučíka (1859 – 1930).

Jedná se o okolní obce z bývalého Soudního a zastupitelského okresu lomnického. Speciální poděkování patří především Žernovu, ač nevelký, dokázal věnovat na tuto akci překvapivých 33. 333,- Kč. Dále následovala Nová Ves nad Popelkou se Syřenovem (po 10tis. Kč), Libuň (7tis. Kč), Košťálov (6tis. Kč), Tatobity, Libštát a Bradlecká Lhota (po 5tis. Kč), Stružinec (3tis. Kč). Velkým donátorem se stala také advokátní kancelář Šafra a partneři s.r.o. (20tis. Kč) Svým dílem přispěly i další subjekty Lomnické suchary – Ladislav Kodejška, TM Elitex s.r.o., Řemeslný pivovar, s.r.o., Doležal Motor s.r.o. a Cukrárna „U Marcely“ (všichni z Lomnice nad Popelkou).

Sluší se poděkovat i vydavateli, tiskárně Gentiana Jilemnice, především pak jejímu majiteli Ing. Leošovi Erbenovi, který se s trpělivostí a pečlivostí sobě vlastní zadanému projektu nadstandardně věnoval.

Této pomoci si vážíme o to více, že přišla pro nás všechny v nelehké době koronavirové krize. Vstřícnost, solidarita a podpora umožňující vydání zmíněné knihy týkající se regionální historie Lomnicka nás od uvedených subjektů velmi mile potěšila a je tak pro nás zavazující.

Mgr. Jan Drahoňovský

14. Červen, 2020

Derniéra výstavy spojená se křtem nové knihy

Foto z výstavyDerniéra výstavy nazvané „Josef Jan Fučík (1859 – 1930) – historik, kartograf, pedagog“, se uskuteční v neděli 21. června od 14 hodin. V rámci ní proběhne i slavnostní křest nového knižního titulu autora Mgr. Jana Drahoňovského věnovaného této významné osobnosti Lomnicka. Úvodní slovo pronese Doc. PhDr. Vladimír Koblížek, Ph.D., v kulturním programu se představí hudební skladatel a dirigent Jaroslav Krček s rodinou. Akce proběhne pod záštitou starosty města Lomnice nad Popelkou Mgr. Josefa Šimka. Vstup je možný po dodržení aktuálních bezpečnostních a hygienických opatření.

5. Květen, 2020

JOSEF JAN FUČÍK (1859 – 1930) – HISTORIK, KARTOGRAF, PEDAGOG

Josef Jan Fučík (1859 - 1930)Od 11. května se v městském muzeu uskuteční tematická výstava „Josef Jan Fučík (1859 – 1930 – historik, kartograf, pedagog“, navazující na dvě předcházející, a to v roce 1980 a 2009, původně naplánovaná na měsíce březen a duben. Z důvodu koronavirové krize a nouzových opatření bude moci být přístupná veřejnosti až nyní. Připomeneme si tak tohoto vlastivědného pracovníka a všestranně zaměřeného člověka, která celý svůj život zasvětil zkoumání historie rodného Lomnicka, a to ve všech aspektech. Na výstavě se návštěvníci budou moci detailně seznámit s podstatnou částí Fučíkovy pozůstalosti, jež muzeu věnovala v roce 1970 dcera Vlasta, do té doby o ni vzorně pečující. Prezentovány budou osobní věci, archiválie, historické fotografie našeho města a okolí, diplomy, různé typy map, které Fučík vytvořil, statistická srovnání, kresby, dobové školní pomůcky, ve stylizované pracovně i originální stůl, na němž vznikla většina historikových stěžejních prací a mnoho dalších exponátů. Zcela poprvé pracovníci muzea vystaví Fučíkův deník před několika málo dny věnovaný příbuznými do našeho sbírkového fondu.

[zobrazit celý článek]

5. Květen, 2020

UPOZORNĚNÍ

Pracovníci lomnického muzea upozorňují, že od pondělí 11. května je muzeum opět otevřeno, ale v omezeném režimu s přísnými bezpečnostními opatřeními – to znamená vstup pouze s rouškami, dále po očištění dezinfekčním prostředkem a s dodržováním dostatečných alespoň dvoumetrových odstupů. Je pro Vás připravena tematická výstava “Josef Jan Fučík – historik, kartograf, pedagog Lomnicka”, kterou si můžete prohlédnout až do 21. června. V prodeji je také nová kniha mapující život a dílo tohoto našeho významného rodáka a čestného občana města Lomnice nad Popelkou. O dalších změnách provozu městského muzea a připravovaných akcích Vás budeme včas informovat.

Zobrazit archiv aktualit

Otevřeno

Během letních prázdnin je muzeum otevřeno po očištění rukou dezinfekčním prostředkem.
Každý den kromě pondělí od 9 do 16 hodin.

Vstupné

Vstupné muzeum, včetně galerie a probíhající výstavy:
Rodinné vstupné 90,- Kč
Dospělí 45,- Kč
Důchodci,studenti a děti nad 6 let 35,- Kč
Jednotlivé okruhy muzea:
Dospělí 35,- Kč
Důchodci,studenti a děti nad 6 let 25,- Kč
Krátkodobá výstava:
Dospělí 25,- Kč
Důchodci,studenti a děti nad 6 let 20,- Kč

Kontakt

Husovo náměstí 43/44
Lomnice nad Popelkou
512 51
IČO: 00371297
(zobrazit na mapě)

tel.: +420481671872
muzeum.lomnice@seznam.cz