levy_banner

13. Únor, 2020

JOSEF JAN FUČÍK (1859 – 1930) – HISTORIK, KARTOGRAF, PEDAGOG

Josef Jan Fučík (1859 - 1930)Od 15. března se v městském muzeu uskuteční tematická výstava „Josef Jan Fučík (1859 – 1930 – historik, kartograf, pedagog“, navazující na dvě předcházející, a to v roce 1980 a 2009. Připomeneme si tak tohoto vlastivědného pracovníka a všestranně zaměřeného člověka, která celý svůj život zasvětil zkoumání historie rodného Lomnicka, a to ve všech aspektech. Na výstavě se návštěvníci budou moci detailně seznámit s podstatnou částí Fučíkovy pozůstalosti, jež muzeu věnovala v roce 1970 dcera Vlasta, do té doby o ni vzorně pečující. Prezentovány budou osobní věci, archiválie, historické fotografie našeho města a okolí, diplomy, různé typy map, které Fučík vytvořil, statistická srovnání, kresby, dobové školní pomůcky, ve stylizované pracovně i originální stůl, na němž vznikla většina historikových stěžejních prací a mnoho dalších exponátů. Zcela poprvé pracovníci muzea vystaví Fučíkův deník před několika málo dny věnovaný příbuznými do našeho sbírkového fondu. Slavnostní vernisáž proběhne v neděli 15. března ve 14 hodin. Úvodní slovo pronese starosta města Mgr. Josef Šimek a Doc. PhDr. Vladimír Koblížek, Ph.D. V kulturní části programu zahrají a zazpívají Gabriela a Jaroslav Krčkovi.

[zobrazit celý článek]

13. Únor, 2020

AKCE LOMNICKÉHO MUZEA PRO ROK 2020

15. 3. – 26. 4. – „J. J. Fučík (1859 – 1930) – historik, kartograf, pedagog“
Tematická výstava – Život a dílo významného vlastivědného pracovníka Lomnicka
16. 4. – 23. 4. – „Turistika z minulosti do současnosti“
Výstava studentů Střední školy Lomnice nad Popelkou, obor cestovní ruch
1.5. – 24. 5. – „Martin Vencl – Obrazy“
Výstava obrazů lomnického výtvarníka.
středa 27. 5. – Koncert souboru MUSICA CECILIA „Melodie staré Itálie“ pod uměleckým vedením Kláry Ptáčkové
31. 5. – 21. 6. – „Ota Nalezinek – Výběr z díla“
Výstava lomnického rodáka žijícího v Lucembursku k jeho 90. narozeninám
úterý 23. 6. – THE BEATLES VETERAN CLUB
V pořadí třetí koncert se světoznámými melodiemi legendární skupiny v podání jičínské kapely.
28. 6. – 6. 9. – „Drahé kameny a minerály“ ze sbírek lomnických kamenářů a jejich hostů
24. ročník tradiční prázdninové výstavy doplněný o barevné snímky přírody afrického kontinentu očima MUDr. Vratislava Čermáka z Nové Paky
13. 9. – 11. 10. – „Daniel Geremus – Obrazy“
Prodejní výstava k autorovu životnímu jubileu.
18. 10. – 15. 11. – „Akademický malíř Josef Kábrt – obrazy, animovaná tvorba, grafika“
Výstava k autorovu nedožitému 100. výročí narození.
18. 10. 2020 – 30. 4. 2021 – „Pocta české grafice z tvorby a sbírek Petra Kábrta“
Výstava k autorovým 75. narozeninám.
22. 11. 2020 – 6. 1. 2021 – „Betlémy“
19. ročník tradiční vánoční výstavy

13. Únor, 2020

UPOZORNĚNÍ

Pracovníci lomnického muzea upozorňují své návštěvníky, že již od čtvrtka 13. února se znovu otevírají pomyslné „brány“ stálých expozic, včetně tematické výstavy o významném regionálním historikovi J. J. Fučíkovi (1859 – 1930) – historik, kartograf, pedagog.

Otevírací doba: úterý – pátek 8 – 16 hodin, sobota a neděle 9 – 16 hodin.

Srdečně zveme k prohlídce a těšíme se na shledání s Vámi.

14. Prosinec, 2019

TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT

Členové soubor Fidle při Tříkrálovém koncertu 2018Pracovníci lomnického muzea zvou srdečně všechny občany na tradiční „Tříkrálový koncert“ jičínského souboru Fidle pod uměleckým vedením Lenky Krausové. Akce se koná v neděli 5. ledna 2020 od 17 hodin. Muzikanti zahrají a zazpívají krkonošské a podkrkonošské koledy z regionálních sbírek J. J. Fučíka, J. Horáka a R. Hlavy. Zároveň připomenou některé tradice spjaté s Vánocemi. Vstupné je dobrovolné.

14. Prosinec, 2019

DOPOLEDNÍ ZASTAVENÍ MEZI BETLÉMY

Pracovníci muzea a Lomnický chrámový sbor zvou srdečně všechny lidi dobré vůle na „Dopolední zastavení mezi betlémy“, které se uskuteční v sobotu 28. prosince od 10 hodin ve vstupní hale muzea.

Zazní „Česká mše vánoční koledová“ pro smíšený sbor, varhany neb malý orchestr Antonína Hradila v nastudování Lomnického chrámového sboru. Účinkují: Marta Klapková a Eva Mikulová – housle, Martin Brož – viola, Alois Melich – violoncello, Lenka Brázdilová – varhany. Sóla zazpívají: Marta Cermanová, Jana Kubánková, Eva Rajmová, Kamil Brož a Pavel Hrdina, pod taktovkou Kláry Ptáčkové. Vstupné je dobrovolné.

9. Listopad, 2019

ZPÍVÁNÍ MEZI BETLÉMY IV.

Maruška Špačková V rámci tradiční vánoční výstavy betlémů se ve středu 11. prosince od 17 hodin opět uskuteční koncert písničkářky z Českého ráje paní Marušky Špačkové nazvaný „Zpívání mezi betlémy“.

[zobrazit celý článek]

8. Listopad, 2019

Křest nové knížky “ Příběhy skalních vyhlídek Českého ráje“

Obal nově vydané knihy o vyhlídkáchVe středu 4. prosince se od 17 hodin koná v prostorách vstupní haly městského muzea setkání autorů publikací z cyklu o rozhlednách pana Jana Pikouse a pana Marka Řeháčka, které bude spojené se křtem jejich zbrusu nové knihy nazvané „Příběhy skalních vyhlídek Českého ráje“. V rámci akce, která bude doprovázena promítáním fotografií, nás oba autoři seznámí se vznikem této série knih, a také, mimo jiné, co tomu všemu předcházelo.

[zobrazit celý článek]

8. Listopad, 2019

BETLÉMY 2019 – 18. ročník

Betlém autorky Marie Kynčlové z Nové Vsi nad Popelkou, 2016, papírový pedigRok s rokem se sešel a muzejníci opět pro své věrné návštěvníky připraví poslední výstavní akci sezony, kterou však prezentují rádi a s chutí – tradiční vánoční výstavu betlémů, a to jak ze svých sbírek, tak též  jiných institucí či sbírek soukromých. Z tohoto titulu přivítáme Vaše eventuální možné krátkodobé zápůjčky exponátů historických, ale též současných tvůrců.

Premiéru bude mít hned několik exponátů, které jste ještě neměli možnost zhlédnout. Například ukázky tvorby řezbářů a betlémářů z Orlických hor, především z Náchodska, a to konkrétně pánů Zdeňka Farského a Miroslava Balcara. Speciálně se mohou návštěvníci těšit na zbrusu nové, na zakázku vyrobené polychromované dílo prvního z uvedených autorů, nazvané „Klanění pastýřů“, inspirované historickými italskými renesančními tvůrci. Záměr se povedl realizovat díky finančním příspěvkům Vás, návštěvníků loňské výstavy, a nyní se tak máte možnost podívat na výsledek Vaší velkorysosti. Zmíněný betlém bude poté trvale vystaven na čestném místě ve stálé expozici betlémů k  potěše současníků i budoucích generací. Dalším podobným počinem bude reliéfní betlém zhotovený novopackým řezbářem panem Ladislavem Dvorským.

[zobrazit celý článek]

30. Říjen, 2019

SAMETOVÁ REVOLUCE V LOMNICI NAD POPELKOU

30letSamet_pozvankaDL_mail

V neděli 3. listopadu v 10 hodin bude slavnostní vernisáží zahájena výstava „Sametová revoluce v Lomnici nad Popelkou“. Úvodní slovo pronesou Josef Šimek, starosta města, a Petr Štěpán, kurátor výstavy. Účast na vernisáži přislíbili Jan Urban, novinář, disident, signatář Charty 77, spoluzakladatel Občanského fóra a jeho první mluvčí, a dále MUDr. Jiří Soukup, který po sametové revoluci působil jako poslanec Federálního shromáždění za Občanské fórum.

Výstavu, která připomene letošní 30. výročí významné dějinné události, si budete moci prohlédnout až do 24. listopadu.

9. Říjen, 2019

Důvody vzniku Domácího hospice Duha, o.p.s. v Hořicích

V pořadí druhá přednáška paní Jany Sieberové konaná v lomnickém muzeu, pořádaná ve spolupráci s Římsko-katolickým farním úřadem v Lomnici nad Popelkou se koná v úterý 22. října od 16 hodin.

Cílem přednášky je poukázat na současné slabiny péče o pacienty v závěrečné fázi života a popsat jejich situaci. V přednášce jsou představeny konkrétní kroky nutné ke zbudování domácího hospice. Přednášející také hodnotí své desetileté zkušenosti z doprovázení a identifikuje hlavní slabiny péče o umírající pacienty. Současně hledá a navrhuje konkrétní kroky, které mohou změnit jejich nelichotivé podmínky.

Autorka přednášky doprovodila s týmem Domácího hospice Duha, o.p.s v Hořicích stovky umírajících lidí. Zamýšlí se nad tím, zda je smrt skutečně něčím tak hrozným a absurdním nebo je možné se na smrt připravit.

[zobrazit celý článek]

Zobrazit archiv aktualit

Otevírácí hodiny – duben – listopad

Pondělí - zavřeno
Út - Pá - 08:00 - 16:00
So - Ne - 09:00 - 16:00

Vstupné

Vstupné muzeum, včetně galerie a probíhající výstavy:
Rodinné vstupné 90,- Kč
Dospělí 45,- Kč
Důchodci,studenti a děti nad 6 let 35,- Kč
Jednotlivé okruhy muzea:
Dospělí 35,- Kč
Důchodci,studenti a děti nad 6 let 25,- Kč
Krátkodobá výstava:
Dospělí 25,- Kč
Důchodci,studenti a děti nad 6 let 20,- Kč

Kontakt

Husovo náměstí 43/44
Lomnice nad Popelkou
512 51
IČO: 00371297
(zobrazit na mapě)

tel.: +420481671872
muzeum.lomnice@seznam.cz