levy_banner

13. Prosinec, 2011

Doplňující článek o výstavě betlémů

Již v minulém článku jsme vás informovali o jubilejním desátém ročníku výstavy betlémů v prostorách muzea. Z původně avizovaných tří desítek exponátů se expozice rozrostla na více jak dvojnásobek a v letošním roce se skutečně podařilo shromáždit unikátní kolekci. Návštěvníci mají možnost obdivovat, mimo jiné, čtyři mechanické betlémy, tři velké kostelní a dokonce dva se skutečnou tekoucí vodou. Pokud jde o kostelní, tak se jedná především o dílo významného podkrkonošského řezbáře pana Františka Ulrycha z Čisté u Horek, který tvoří hlavní dominantu výstavy, a proto je také umístěn v čele. Další je zapůjčen z katolického kostela sv. Mikuláše z Bari a do třetice se jedná o přírodní nepolychromovaný betlém autora pana faráře Františka Kocmana z Rovenska pod Troskami s téměř čtyřicet centimetrů vysokými figurami s až filigránsky provedenou jemnou řezbou detailů obličejů. Z netradičních materiálů, ze kterých jsou vystavené betlémy vyrobeny za všechny jmenujme např. „Svatou rodinu“ z alabastru pocházející ze Španělska, dále korálkový betlém paní Květy Konopkové, skleněný betlém paní Hany Divišové, 100 let starý z polychromované sádry, z tlačeného papíru a tři betlémy, které vyřezal a sestavil MUDr. Hynek Tišer z Jilemnice. Skupinu papírových betlémů zastupuje kolekce železnobrodského betlemáře p. Tribučka a několik skládacích papírových autora Vojtěcha Kubašty, keramické působivé dílko paní Markéty Škopkové zasazené do stylizované nádoby. Nechybí ani betlém od pana Bohuslava Bucharta z Jičína s motivy z Lomnicka (modely radnice, zámku, ZŠ TGM, Tichánkovy rozhledny s kostelaem Proměnění Páně na Táboře) a Nové Paky (modely kláštera a barokní lidové architektury). Od stejného autora zde máme též betlém s jičínskými motivy (kombinace různých materiálů), který má v letošním roce svoji premiéru. Řezbáře z Lomnicka zastupují např. díla pana Josefa Junka z Košova, jeho jmenovce ze Stružince, pana Josefa Zajíce z Lomnice nad Popelkou, pana Josefa Dlouhého ze Stružince, pana Františka Mikule z Košova a pana Josefa Hraby z Lomnice n. P., jenž vytvořil budovy a krajinu tři a půl metru velkého betlému, který v letošním roce muzeu věnovala paní Helena Sýkorová – Kozáková z Liberce. Několika pracemi je zastoupen i další známý podkrkonošský řezbář pan František Mühl z Heřmanic – např. oltářním betlémkem z roku 2005 a jeho úplně posledním vyřezaným betlémem z roku 2009. Zajímavostí je, že zmíněný autor v minulosti zhotovil nebo opravil více jak tři stovky betlémů a díky jeho spolupráci s lomnickým muzeem vlastníme několik jeho významných prací – především „Betlém řemesel“ a „Betlém národů“. Nechybí ani část betlému jeho otce vytvořený v 60. letech 20. století a později rozdělený na čtvrtiny jeho čtyřem synům. Z historických exponátů je k vidění např. betlém pana Bíma ze Stružince s klasickými králickými figurkami a domky z první poloviny 20. století a ještě o sto let starší skříňkový betlém z Karlovarska. Další skříňkové a závěsné betlémy se nacházejí v prvním poschodí muzea, kde výstava pokračuje. Jeden z historických betlémů, ke kterému se nedochovaly původní figurky, je doplněn dodatečně vyrobenými z moduritu autorkou paní Lenkou Macháčkovou – Karlubíkovou z Lomnice n. Pop., jenž vytvořila v první polovině 80. let 20. století. Ze stružinecké školy je zapůjčen tzv. Dětský betlém, který společným úsilím zhotovili její žáci. Můžeme se pochlubit i třemi díly jediné pro nás známé řezbářky z Lomnicka, a to paní Jitky Dubské z Hrádek, která v letošním roce vystavuje své tři novinky v podobě miniaturních betlémků. Jak je patrno z vystavené prvotiny pana Jaroslava Veselého z Horní Branné, betlémářská tradice v našem kraji pokračuje i v dílech řezbářů amatérů. Výšivky s vánočními motivy zapůjčily paní Ludmila Vojtíšková z Nové Vsi nad Popelkou a paní Prskavcová z Lomnice nad Popelkou.

Součástí výstavy je i plastika „Pieta“ z nedávno opravené kapličky na Podměstí v Lomnici nad Popelkou z konce 19. století, kterou na podzim letošního roku odborně restaurovala akademická malířka Ivana Přibylová z Prahy. Jedná se o to cennější záležitost, že toto zajímavé dílo z polychromované sádry bylo zachráněno díky loňské veřejné sbírce občanů Lomnicka.

Výstavu doplňují čtyři desítky vyšívaných gobelínových obrazů paní Dany Mihálikové z Lomnice nad Popelkou. Nemalý podíl na sváteční vánoční výzdobě jistě mají také „stružinecké tvořilky“, jejichž výrobky společně s obrázky paličkované krajky paní Blanky Křižkové a zdobenými perníčky paní Evy Lámrové z Lázní Bělohrad vhodně dokreslují sváteční atmosféru adventního času a je možné si je na místě zakoupit. Jako aktuální tip na dárek pod stromeček může posloužit nově vydaný knižní počin „Odkud a kam“ s podtitulem „autobiografie a dílo Jaroslav Krček“. Kniha s řadou fotografií ze soukromého, ale i profesního života významného hudebního skladatele a dirigenta je doplněna o CD s výběrem jeho skladeb.

Nevšední kolekci exponátů s vánočními motivy můžete navštívit denně od 9 do 16 hodin, kromě 24.12., 31.12.2011 a 1.1.2012, a to až do 6. ledna, kdy se v 18 hodin uskuteční Koncert tříkrálový v podání jičínského souboru Fidle. Srdečně zvou pracovníci lomnického muzea.

Jan Drahoňovský

Zobrazit archiv

Zavřeno

Z důvodu nařízení vlády ČR a ministra zdravotnictví je muzeum do odvolání pro veřejnost uzavřeno.
V případě potřeby nás kontaktujte e-mailem či telefonicky.

Vstupné

Vstupné muzeum, včetně galerie a probíhající výstavy:
Rodinné vstupné 90,- Kč
Dospělí 45,- Kč
Důchodci,studenti a děti nad 6 let 35,- Kč
Jednotlivé okruhy muzea:
Dospělí 35,- Kč
Důchodci,studenti a děti nad 6 let 25,- Kč
Krátkodobá výstava:
Dospělí 25,- Kč
Důchodci,studenti a děti nad 6 let 20,- Kč

Kontakt

Husovo náměstí 43/44
Lomnice nad Popelkou
512 51
IČO: 00371297
(zobrazit na mapě)

tel.: +420481671872
muzeum.lomnice@seznam.cz