levy_banner

8. Duben, 2013

Výstava JAROSLAV KLÁPŠTĚ – výběr z celoživotního díla

Pracovníci lomnického muzea připraví pro své příznivce a všechny ctitele výtvarného umění zajímavou výstavu věnovanou k nedožitým 90. narozeninám předního českého malíře a grafika Jaroslava Klápště, který žil a tvořil v nedalekých Čikváskách u Semil.

Narodil se 7. srpna 1923 v Záhoří u Železného Brodu, školní léta však prožil ve vesničce Čikvásky, jež se mu stala životním středem jeho světa a domovem, v němž jsou ukryty kořeny tvorby a vazby modelující jeho umělecké nitro. Od roku 1945 studoval na Vysoké školy umělecko-průmyslové u profesorů F. Tichého a E. Filly, jejíchž lidská i umělecká velikost ovlivnila budoucího malíře a grafika na celý život. Od počátku své tvorby se důsledně věnoval malbě krajiny; tematika zátiší mu umožnila uplatnit vizi řádu a zákonitosti. J. Klápště nezapře fillovské kubistické poučení pro vnímání obyčejných věcí, které jej obklopovaly v jeho roubené chaloupce.

Kresba byla u něj základem a odrazovým můstkem ke grafice, s níž se dostal na samý okraj dokonalosti jak ve výtvarné, tak i obsahové rovině. Suché jehly, které vznikaly rovněž od počátku jeho výtvarné činnosti, navazují na grafickou linii F. Tichého, jdou ale dále ve své pravdivosti, v neustálém hledání smyslu lidského života a běhu světa. Dominujícím je zde motiv ženy, metamorfovaný do řady podob. Některé postavy žen jakoby dosahují až ke vzdáleným břehům mýtů, jiné jsou symbolickým obrazem traumat, rozervanosti a bolesti dnešní doby. Jeho tvorba často vypovídá o nesmyslnosti lidského ulpívání na materiálních věcech a principech; vyjadřuje obavu z bezuzdné chamtivosti, pýchy a sobectví.

Řada jeho výtvarných prací obohacuje mnohé galerie a soukromé umělecké sbírky, včetně lomnické galerie oblastních výtvarníků, kde je několik jeho obrazů vystaveno na předním čestném místě. V našem muzeu v průběhu let uskutečnil i několik společných, nebo také samostatných výstav. Letošní výstava je, bohužel, jeho první posmrtnou výstavou v Lomnici nad Popelkou, která tak skládá hold jednomu z největších českých výtvarníků 20. století a zároveň také čestnému, skromnému, ale i moudrému a vzdělanému člověku. Jaroslav Klápště zemřel 23. září 1999 a je pohřben na malém vesnickém hřbitůvku v milovaných Čikváskách.

Slavnostní vernisáž výstavy, která je nejvýznamnější kulturní akcí naší instituce letošní sezony, se uskuteční ve středu, tradičně 1. května od 10 hodin ve vstupní hale muzea. V kulturní části programu se představí hudební skladatel a dirigent Jaroslav Krček s rodinou. Akce by se neuskutečnila bez pomoci lomnického tiskaře a sběratele pana Petra Kábrta, který se též zhostí úvodního slova a za jehož všestrannou spolupráci mu pracovníci lomnického muzea touto cestou děkují. Srdečně zveme k návštěvě této mimořádné události všechny občany. Výstavu si můžete prohlédnout do 26. května.

Zobrazit archiv

Otevřeno

Během letních prázdnin je muzeum otevřeno po očištění rukou dezinfekčním prostředkem.
Každý den kromě pondělí od 9 do 16 hodin.

Vstupné

Vstupné muzeum, včetně galerie a probíhající výstavy:
Rodinné vstupné 90,- Kč
Dospělí 45,- Kč
Důchodci,studenti a děti nad 6 let 35,- Kč
Jednotlivé okruhy muzea:
Dospělí 35,- Kč
Důchodci,studenti a děti nad 6 let 25,- Kč
Krátkodobá výstava:
Dospělí 25,- Kč
Důchodci,studenti a děti nad 6 let 20,- Kč

Kontakt

Husovo náměstí 43/44
Lomnice nad Popelkou
512 51
IČO: 00371297
(zobrazit na mapě)

tel.: +420481671872
muzeum.lomnice@seznam.cz