levy_banner

24. Únor, 2015

Přednáška „Toulky Píseckem“

V úterý 3. března od 17 hodin se koná ve vstupní hale muzea cestopisná přednáška s promítáním barevným fotografií lomnického rodáka a cestovatele pana Mgr. Libora Drahoňovského. Beseda nás provede krajem malebné pahorkatiny, rozsáhlých lesů, širých rovin, polí, luk a mnohých rybníků, z nichž snad nejvíce díky lidové písni se proslavil ten Talínský. Vstupné je dobrovolné.

 

Písecko je proslaveno především nalezišti zlata, které se již v pravěku rýžovalo v Otavě a od středověku těžilo v Píseckých horách. Královské město Písek se pyšní nejstarším dochovaným mostem v Čechách a několika zajímavými pamětihodnostmi, například bývalým královským hradem, mohutným gotickým chrámem Nanebevzetí Panny Marie a kostelem svatého Václava s unikátními freskami s výjevy upálení Mistra Jana Husa či zpodobení meluzíny. Písek se stal působištěm mnohých umělců. Za všechny jmenujme alespoň básníka Adolfa Heyduka a Fráňu Šrámka.

Sever Písecka charakterizují roubené chaloupky a špýchary, totožné s architekturou sousední Středočeské pahorkatiny. V ostatních částech regionu v mnohých vsích do našich dnů dožila rázovitá zděná lidová stavení, poněkud však střízlivější než například na Soběslavských a Veselských blatech. Talentovaný, byť nevyučený zedník Jan Panovec z Vrcovic vytvářel ve 2. polovině 19. století v mnoha vsích překrásné štíty zděných domů.

Vesnička Putim je známá anabází dobrého vojáka Švejka, méně již rybníkem, v jehož vodách se zrcadlí místní kostelík a uskupení domů, v Kestřanech dodnes stojí tři tvrze, vesnička Dobev coby poklad ukrývá drobounký starobylý kostelík s netypickým zasvěcením svatému Brikcí. Soutoku Vltavy s Otavou kraluje hrad Zvíkov. Na pohodlný zámek Schwarzenberky přestavěný hrad Orlík se odráží ve vodách orlického přehradního jezera, jehož vybudování udělalo poslední tečku za staletí trvajícím vorařstvím, námětem pro malíře a básníky a tématem pro badatele.

K Písecku patří spousta cenných církevních památek. Nejslavnějším a zcela jistě nejkrásnějším poutním místem je kostel v Sepekově, jehož madona na hlavním oltáři se stala vzorem pro madony v četných vesnických kapličkách v okolí. Nikoliv náhodou je Sepekov zván jihočeskou Svatou horou. Kostel v Myšenci uchvátí rozsáhlou freskovou výzdobou ze 14. století. Na Písecku jsem „objevil“ z celých jižních Čech největší počet polních kapliček se štukovou dekorací, která připomíná ozdobu dortů. Nepopsatelný estetický účin a zamyšlení nad životem i smrtí vyvolají jistě náhrobními nápisy a výjevy svatých opatřené kapličky, jež lemují hřbitov s románským kostelíkem uprostřed v Albrechticích nad Vltavou.

V Miroticích se narodil slavný malíř Mikoláš Aleš a v Chyškách Alois Moravec, jehož obrazy dýchají láskou k rodnému kraji. A v nenápadné vesničce Kostelci nad Vltavou spatřil světlo světa snad nejaktivnější sběratel českého folkloru Čeněk Zíbrt. Jeho neúnavná píle pečlivě zachytila také tradiční zvyky a obyčeje na severu píseckého regionu. A tento kraj částečně žije folklorem i v současnosti, v některých vsích dodržují jinde již dávno zapomenuté chození Lucek a chození s klibnou. I milevské maškary se staly oblíbenou každoroční veselicí pro místní i přespolní z široka daleka. A ve vsi Hrazánky se zcela unikátně zachovala tradiční lidová tříkrálová obchůzka, tedy nikoliv ta, kterou pořádá katolická charita.

V regionu kromě nejstaršího mostu v Čechách nalezneme další pozoruhodná technická díla tohoto druhu. 540 metrů dlouhý ocelový jednoobloukový Žďákovský most z roku 1967 byl v době svého vzniku největším obloukovým mostem na světě, přičemž svými rozměry předčil i Duhový most u Niagárských vodopádů. Železniční most u Červené nad Vltavou z let 1886 – 1889 je 253 metrů dlouhý a 68 metrů vysoký. Tehdy se jednalo o první železniční most u nás, který byl vystavěn bez lešení pouze letmou montáží a stal se druhou nejvyšší mostní stavbou v celém Rakousku, hned za mostem Trisana v Alpách. Ves Červená se může pochlubit další zajímavostí. Jedná se o starý románský kostel svatého Bartoloměje, který byl před zatopením vodami Orlické přehrady rozebrán a znovu postaven na svahu o něco výše, aby se i v současnosti v něm konaly bohoslužby alespoň ve výroční den světce. A nikdo již nespočítá, kolik se v něm modlívalo vorařů za zdar svého díla a děkovalo Bohu za ochranu na nebezpečných plavbách. Musím také zmínit elegantní architekturu 510 metrů dlouhého Podolského mostu z let 1939 – 43, která byl oceněna již dva roky před vybudováním na výstavě v Paříži, kde získala zlatou medaili a byla nazvána Le beau pont de l´Europe (Krásný most Evropy). Ten nahradil jedinečný řetězový most z roku 1848, který byl rovněž kvůli vodám Orlické přehrady rozebrán a znovu postaven, tentokrát nad řekou Lužnicí na silnici mezi Stádlecem a Táborem. Na Písecku se dochovalo ještě nebývalé množství drobných, region krášlících starých mostíků.

Mgr. Libor Drahoňovský

Zobrazit archiv

Otevřeno

Během letních prázdnin je muzeum otevřeno po očištění rukou dezinfekčním prostředkem.
Každý den kromě pondělí od 9 do 16 hodin.

Vstupné

Vstupné muzeum, včetně galerie a probíhající výstavy:
Rodinné vstupné 90,- Kč
Dospělí 45,- Kč
Důchodci,studenti a děti nad 6 let 35,- Kč
Jednotlivé okruhy muzea:
Dospělí 35,- Kč
Důchodci,studenti a děti nad 6 let 25,- Kč
Krátkodobá výstava:
Dospělí 25,- Kč
Důchodci,studenti a děti nad 6 let 20,- Kč

Kontakt

Husovo náměstí 43/44
Lomnice nad Popelkou
512 51
IČO: 00371297
(zobrazit na mapě)

tel.: +420481671872
muzeum.lomnice@seznam.cz