levy_banner

11. Říjen, 2018

LOMNICKO ZA PRVNÍ REPUBLIKY

ilustrační fotoI městské muzeum se v letošním jubilejním roce osmičkových výročí připojilo v průběhu roku a ještě připojí k připomenutí významných událostí naší historie. Dvě přednášky již proběhly, a to renomovaných historiků Petra Hory Hořejše „400 let od vypuknutí Třicetileté války“ a Prokopa Tomka „50 let od invaze vojsk Varšavské smlouvy na naše území v srpnu 21968“. Neméně zajímavá témata pro věrné návštěvníky podzimního cyklu muzejních akcí připravují další dva přednášející – Vladimír Koblížek pohovoří na téma „Prvních dvacet let existence Československé republiky na pozadí dějin našeho města“ (31. října od 17 hodin) a Eva Ulrychová „Osmičkové roky v českém středověku – mezi lety 1108 – 1648“ (6. 11. od 17 hodin).

Součástí oslav stého výročí vzniku Československa v našem městě bude také realizace rozsáhlé monotematické výstavy nazvané „Lomnicko za první republiky“, která se zároveň stane nejvýznamnějším muzejním výstavním počinem v letošní sezoně. Projekt se bude skládat z několika samostatných vzájemně se prolínajících bloků mapující a evokující zmíněné období s jediným jednotícím jmenovatelem – první republika a vše s ní související v našem městě a blízkém okolí.

První blok bude věnován činnosti legií a vzpomínce na sedm desítek jejich příslušníků pocházejících z našeho kraje, dále zániku monarchie a vyhlášení samostatnosti.

Druhý blok – prezentace bohaté průmyslové tradice našeho města, kterému se ve sledovaném období nazývalo „Průmyslová velmoc Podkrkonoší“, „Textilní zbrojnice Čech“, „Město sucharů, textilu a krásných vyhlídek“. Dominoval zde především průmysl textilní, potravinářský a strojírenský – v Lomnici byla mimo jiné první výroba kávomlýnků v Čechách. Zmapována bude produkce jak velkých firem, tak i nepřeberného množství drobných provozoven. Součástí této sekce budou také zachované dobové smaltované reklamy, vývěsní obchodní štíty a různé cedule zdobící prvorepublikovou Lomnici, které se v průběhu let podařilo pracovníkům muzea zachránit pro další generace.

Třetí blokukázka výdobytků a rozmachu vědeckotechnické revoluce v praktickém životě. Zastoupeny budou výrobky tehdejšího běžného spotřebního zboží (pračky, vysavače, šicí stroje, kuchyňské spotřebiče a jiní pomocníci z domácností našich babiček).

Čtvrtý blok bude věnován pestré činnosti různých místních spolků, kulturních a zájmových organizací. Tato část je postavena především na fotografiích, archiváliích a plakátech.

Pátý blok bude zaměřen na bohatou sportovní tradici, jejíž počátky lze klást do 70. let 19. století (vznik Sokola), která vrcholila v úspěších našich prvorepublikových sportovců. Zajímavostí jistě pro návštěvníky bude méně známá informace, že veškerá zavazadla (kufry, kabelky, nesesery atd.) československých olympioniků na berlínské olympiádě v roce 1936 pocházela právě z Lomnice nad Popelkou a byla vyrobena místní firmou Zajíc. Kromě třírozměrných předmětů návštěvníci zhlédnou i prvorepublikové ukázky sportovního náčiní, saně, lyže, medaile, sportovní trofeje a fotografie.

Šestý blokvliv prvorepublikových slohových trendů na proměnu architektonické tváře města Lomnice nad Popelkou. V této době vznikla v našem městě celá řada pozoruhodných obecně prospěšných staveb, díky nimž město získalo moderní vzhled. Např. jde o budovu Základní školy TGM, postavenou ve stylu rondokubismu – jedná se o druhou největší školu v bývalém Východočeském kraji; dále divadlo J. K. Tyla – největší v bývalém okrese Semily; a spořitelnu – obě funkcionalistická díla významného architekta Lisky. Autor se především angažoval v Hradci Králové, proto se této části našeho města říkalo „malý Hradec Králové“. K vidění především budou fotografie různých zajímavých objektů našeho města z tohoto období, s plány, mapami, modely a dochovanými artefakty zbořených nebo přestavěných budov, které se uchovaly v muzejním archivu a depozitáři.

Sedmý blokpřipomínky státotvorných činů v Lomnici nad Popelkou především v roce1918. Zde budou dále akcentovány události v našem městě, jako bylo např. celorepublikové vysazování „Lip svobody“, v našich poměrech ať už na Husově náměstí v dubnu roku 1919, nebo později před základní školou TGM, vyhlášení samostatnosti 1918 z balkónu radnice našeho města nebo zmínky o Dnech brannosti, kterých se účastnila především jičínská vojenská posádka. Použity budou především fotografie, plechové rakouské státní znaky, které byly demonstrativně po sejmutí vhozeny do místní kašny, dále spolkové a školní kroniky a též vzpomínky pamětníků, např. pana Josefa Šolce v jehož pozůstalosti se nalezl autorův deník s autentickými vzpomínkami na toto přelomové období. Autor v našem městě několik desetiletí žil, a v Lomnici je též pohřben. Mezi nejvýznamnější exponáty s velkou vypovídací hodnotou lze jistě zařadit dobové busty a plakety prvorepublikových politiků. Velký prostor bude dán i památkám, fotografiím a archiváliím, které připomenou život a dílo tehdejšího starosty města pana Václava Vávry, který byl dokonce i zároveň poslancem Národního shromáždění. Zmíněné exponáty budou na veřejnosti vystaveny zcela poprvé díky laskavému zapůjčení potomků, kteří je pietně uchovávají. Další artefakty zapůjčili též mnozí lomničtí sběratelé, především pan Jaroslav Kordík, Ing. Jaroslav Kaplan, paní Miroslava Chmelíková a pan František Posejpal. Samozřejmě pořadatelé uvítají pomoc ze strany veřejnosti, jelikož předpokládáme, že v jejich domácnostech a rodinných archivech mnohdy nacházejí jistě zajímavé „prvorepublikové poklady“, které by mohly být na výstavu krátkodobě zapůjčeny.

 Osmý blok budou tvořit ukázky dobového mobiliáře měšťanského typu z přelomu 20. – 30. let 20. století ve stylu art deco vyrobeného významnou lomnickou nábytkářskou firmou pana Štejfy se stylovými doplňky v podobě plastik, obrazů, historických rádií, hodin a věcí běžné potřeby, včetně ukázek odívání z inkriminovaného období.

V rámci edukace návštěvníci budou mít možnost si nejenom přečíst popisky provázející výstavou, ale také archivní zvukové záznamy z vysílání prvorepublikového rozhlasu, včetně hudebních ukázek tehdejších hitů. Pro žáky základních a středních škol bude připraven kvíz týkající se hlavních historických milníků období první republiky. Zájemci si budou moci odnést i drobné suvenýry v podobě reprintu dobových pohlednic našeho města, popřípadě otisk opatřený pamětním razítkem.

Pro zájemce o historii a dění v našem městě v minulém dvacátém století budou mít pracovníci muzea dárek v podobě možnosti nahlédnutí do městských kronik, včetně fotokronik se snímky z různých společenských, kulturních a sportovních událostí v průběhu 50. – 80. let. Nahlédnout do nich budete moci ve společenské místnosti muzea, a to v průběhu celé výstavy, která bude otevřena od neděle 28. října až do 25. listopadu. Pro všechny ostatní občany připravují muzejníci na státní svátek malé překvapení v podobě slavnostní výzdoby průčelí muzea. Ve vstupní hale budou mít svoji premiéru nové výstavní kovové přenosné panely ošetřené komaxitovým bílým nátěrem, které nahradí ty původní rozměrné, méně praktické a hůře skladné. Byly pořízeny díky dotaci Ministerstva kultury ČR na Podporu projektů k připomínkám významných výročí naší státnosti v roce 2018. Samotnou realizaci provedla místní lomnická firma Schrama, s. r. o. v počtu dvaceti kusů.

Přijďte si nostalgicky připomenout události a atmosféru prvorepublikového Lomnicka. Srdečně zvou muzejníci.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zobrazit archiv

Otevřeno

Městské muzeum a galerie je nařízením vlády ČR ze dne 29. dubna 2021 od 3. května opět otevřeno dle striktních hygienických pravidel.

Otevírací doba:
pondělí - zavřeno
úterý - pátek - 8 - 16 hodin
sobota - neděle - 9 - 16 hodin

Vstupné

Vstupné muzeum, včetně galerie a probíhající výstavy:
Rodinné vstupné 90,- Kč
Dospělí 45,- Kč
Důchodci,studenti a děti nad 6 let 35,- Kč
Jednotlivé okruhy muzea:
Dospělí 35,- Kč
Důchodci,studenti a děti nad 6 let 25,- Kč
Krátkodobá výstava:
Dospělí 25,- Kč
Důchodci,studenti a děti nad 6 let 20,- Kč

Kontakt

Husovo náměstí 43/44
Lomnice nad Popelkou
512 51
IČO: 00371297
(zobrazit na mapě)

tel.: +420481671872
muzeum.lomnice@seznam.cz

Získejte registraci domén s tld .online, .space, .store, .tech zdarma!
Stačí si k jedné z těchto domén vybrat hosting Plus nebo Mega a registraci domény od nás dostanete za 0 Kč!
Objednat