levy_banner

5. Květen, 2020

JOSEF JAN FUČÍK (1859 – 1930) – HISTORIK, KARTOGRAF, PEDAGOG

Josef Jan Fučík (1859 - 1930)Od 11. května se v městském muzeu uskuteční tematická výstava „Josef Jan Fučík (1859 – 1930 – historik, kartograf, pedagog“, navazující na dvě předcházející, a to v roce 1980 a 2009, původně naplánovaná na měsíce březen a duben. Z důvodu koronavirové krize a nouzových opatření bude moci být přístupná veřejnosti až nyní. Připomeneme si tak tohoto vlastivědného pracovníka a všestranně zaměřeného člověka, která celý svůj život zasvětil zkoumání historie rodného Lomnicka, a to ve všech aspektech. Na výstavě se návštěvníci budou moci detailně seznámit s podstatnou částí Fučíkovy pozůstalosti, jež muzeu věnovala v roce 1970 dcera Vlasta, do té doby o ni vzorně pečující. Prezentovány budou osobní věci, archiválie, historické fotografie našeho města a okolí, diplomy, různé typy map, které Fučík vytvořil, statistická srovnání, kresby, dobové školní pomůcky, ve stylizované pracovně i originální stůl, na němž vznikla většina historikových stěžejních prací a mnoho dalších exponátů. Zcela poprvé pracovníci muzea vystaví Fučíkův deník před několika málo dny věnovaný příbuznými do našeho sbírkového fondu.  V prodeji bude také nová kniha nazvaná „Josef Jan Fučík – Historik Lomnicka“. Ambicí a cílem této publikace, jejímiž tvůrci jsou pracovníci lomnického muzea, je komplexní zmapování života a především díla zmíněného historika. Zkoumání Fučíkovy osobnosti bylo pojato šířeji, což se mimo jiné projevilo hlavně v kapitolách týkajících se jeho pedagogických, spolkových a veřejných aktivit, v neposlední řadě též i zájmu o kartografii, statistiku a sběratelství. Těžiště zájmu autorů je však posunuto především do oblasti Fučíkova celoživotního bádání. Zvláště pokud jde o postižení a zhodnocení stylu jeho práce, pracovních postupů a v neposlední řadě též kontaktů s kolegy historiky, ať už na regionální úrovni nebo s celostátním dopadem. Např. s Čeňkem Zíbrtem, J. Kalouskem či J. V. Šimákem. Větší část citované korespondence z archivních fondů a další Fučíkovy materiály jsou v této práci uvedeny zcela poprvé. Jedna z kapitol si všímá Fučíkova mravního hodnocení, jež vyplývá z textu kolekce desítek gratulací k jeho významnému životnímu jubileu. Jedná se o zajímavou psychologickou sondu ukazující vesměs kladné hodnocení, jakého se Fučíkovi ve společnosti dostalo, a to napříč celým jejím sociálním spektrem. Autoři doufají, že publikace nebude chybět v žádné knihovničce čtenářů zajímající se o regionální literaturu. V rámci vernisáže si zmíněný knižní titul, který byl vytištěn jilemnickým vydavatelstvím Gentiana, budete moci zakoupit za sníženou cenu. V průběhu výstavy se také uskuteční přednáška s vnučkou J. J. Fučíka nazvaná “Setkání s historičkou umění PhDr. Eliškou Fučíkovou, CSc.“, autorkou řady odborných publikací a výstav s celostátním dopadem zaměřených na období přelomu české renesance a baroka. E. Fučíková byla např. také dlouholetou ředitelkou „Odboru památkové péče kanceláře prezidenta republiky“. Výstava k 160. výročí narození našeho významného rodáka a čestného občana Josefa Jana Fučíka proběhne pod záštitou starosty města pana Mgr. Josefa Šimka a pro veřejnost bude otevřena až do 21. června. Organizátoři srdečně zvou nejen zájemce o regionální historii, ale též všechny místní patrioty. Mgr. Jan Drahoňovský – ředitel muzea

Zobrazit archiv

Otevřeno

Během letních prázdnin je muzeum otevřeno po očištění rukou dezinfekčním prostředkem.
Každý den kromě pondělí od 9 do 16 hodin.

Vstupné

Vstupné muzeum, včetně galerie a probíhající výstavy:
Rodinné vstupné 90,- Kč
Dospělí 45,- Kč
Důchodci,studenti a děti nad 6 let 35,- Kč
Jednotlivé okruhy muzea:
Dospělí 35,- Kč
Důchodci,studenti a děti nad 6 let 25,- Kč
Krátkodobá výstava:
Dospělí 25,- Kč
Důchodci,studenti a děti nad 6 let 20,- Kč

Kontakt

Husovo náměstí 43/44
Lomnice nad Popelkou
512 51
IČO: 00371297
(zobrazit na mapě)

tel.: +420481671872
muzeum.lomnice@seznam.cz